Nový web Preciosa Lighting

V polovině ledna jsme u příležitosti pařížské designové show Maison & Objet spustili novou webovou prezentaci společnosti Preciosa – Lustry, a.s. Podívejte se s námi, co vývoj takové prezentace obnáší a jaká kritéria musí splnit.

Design ve znamení jednoduchosti a jednotnosti

Design webu se nese ve znamení nedávno aktualizovaného brand manuálu a vyznačuje se především čistým vzhledem, světlými barvami a důrazem na vizuál samotných produktů.

Homepage webu preciosalighting.com

K jednotícím prvkům, které spojují všechny nově redesignované weby společností skupiny Preciosa, patří středové zarovnání obsahových informací, přirozeně vznikající bílé orámování jednotlivých bloků a jednotná navigační lišta s logem a vyhledáváním. Tradiční místo zde zaujímá i formulář pro registraci newsletteru a ikonografie sociálních sítí v patce každé stránky.

Nároky na vysokou míru vizuální atraktivnosti musí splňovat i tak drobné prvky, jakými jsou zástupné ikony pro uložení stránky v záložkách desktopových a mobilních prohlížečů. Těch je zde ostatně přesně patnáct a každá je určena pro jiný typ zařízení.

Web je navíc sladěn v návaznosti na další komunikační kanály, kterými je například již zmíněná direct mailingová komunikace.

Šablona e-mailového newsletteru

Modularita samotného CMS by měla zajistit možnost pružně upravovat design a funkce webu po dobu celého životního cyklu. K rozšiřování funkcionality tak není třeba dělat výrazné zásahy do již hotových částí.

Prvky, které nejsou vidět

Co již běžnému návštěvníkovi zůstává skryto, je technologie užitá v pozadí webu. Jelikož společnost působí na celém světě, výběr technologií musel zohlednit i možnost indexování webu v zemích, kde vyhledávač Google neovládá většinu trhu nebo je zde blokován. Mezi takové se řadí Rusko, Čína, ale například i USA s výrazným zastoupením vyhledávače Bing.

Využití tradičních technologií tak znamená nároky na další optimalizace rychlosti zpracování a načítání, které je navíc komplikováno nemalým množstvím vizuálních prvků a fotografií.

Pro SEO a Social specialisty jsou zde připraveny nástroje umožňující optimalizaci pro vyhledávače a sdílení na sociálních sítích. Pro každou stránku tak lze uživatelsky definovat maximum informací a provázat komunikaci se sociálními profily.

V boji s konkurencí

Pro určení úspěšnosti webu není důležitý pouze vizuální dojem, ale též splnění metrik pro přívětivost webu s ohledem na uživatele, optimalizaci pro vyhledávače a zajištění bezpečnosti obsahu.

K hodnocení webu užíváme osm různých metrik, které porovnáváme s předchozím řešením i s vybranou konkurencí. Vybalancovat všechny ukazatele není vůbec snadné i z toho důvodu, že například ukazatel bezpečnosti jde přímo proti ukazateli rychlosti. Ani konkurence mnohdy nezůstává pozadu a v čase příprav zlepšuje své vlastní prezentace.

Jsme tedy rádi, že se nám při spuštění podařilo dosáhnout nejlepšího výsledku z pohledu vyrovnanosti ukazatelů a obsazení prvního nebo těsně druhého místa v sedmi z těchto metrik. 


Pátek, 2. března 2018

Sdílet na