Přípravná fáze přechodu na S/4HANA

V rámci „nulté“ fáze projektu jsme si kromě nezbytné technické přípravy stávajících systémů a detailního zmapování funkcionalit S/4HANA prošli především komplexní Analýzou připravenosti systému.

Výstup analýzy detailně popisuje strategii přechodu produkčního landscape na S/4 tzn. definuje optimální způsob migrace, nutné přípravné kroky před vlastním přechodem, mapuje aktuálně používaný zákaznický vývoj a ve vazbě na procesní potřeby zákazníka definuje rozsah využití funkcionalit S/4. Zároveň jsme ve spolupráci se zákazníkem stanovili harmonogram přechodu produkčního ladscape a především jsme si všechny kroky následně ověřili v rámci konverze Sandbox systému.


Středa, 12. září 2018

Sdílet na