Inventarizace majetku pomocí čárových kódů

Rozvojové řešení využívá technologie čárových kódů, která umožňuje uspořit čas a zpřesnit výsledky inventury díky eliminaci manuálního zápisu.

Inventarizace majetku pomocí čárových kódů je efektivním nástrojem pro vedení inventury majetku v souladu s platnou legislativou, případně s možností doplnění řešení podle Vašich vlastních potřeb. Řešení je k dispozici v anglické, německé a ruské jazykové verzi.

Postup inventury krok za krokem

 1. Založení řádné či předávací inventury v SAP
 2. Export dat majetku do čtečky čárového kódu
 3. Provedení fyzické inventury snímáním čárového kódu
 4. Export dat ze čtečky do SAP
 5. Uzavření inventury
 6. Vytvoření a vytištění protokolu o inventuře

Předpokladem pro provádění inventury pomocí čárového kódu je označení majetku samolepícími etiketami. Tyto etikety obsahují základní informace o majetku, které jsou uloženy v systému ERP SAP: jednoznačné číslo majetku, slovní označení majetku a čárový kód.

Tisk etiket je prováděn přímo ze systému ERP SAP. Pro majetky s větším fyzickým opotřebením je možné použít odolnější materiál, např. kovové štítky. Pro nehmotný majetek a majetky, kde je použití etikety nevhodné, je vytištěna evidenční karta, na kterou lze příslušnou etiketu umístit.

Vlastní snímání čárových kódů se pak realizuje pomocí čtečky s instalovaným softwarem.

Inventuru je možné provádět v různém rozsahu podle potřeby inventarizace majetku.

Řádná inventura 

slouží pro potřeby inventarizace vyplývající z legislativy, inventarizuje se všechen majetek. Inventura je založena pro lokalitu a majetek je zablokován proti změnám a účtování po dobu běhu inventury. Účtování nedokončených investic a pořizování nových majetků je nadále možné. 

Předávací inventura 

slouží pro průběžnou kontrolu nebo pro předání majetku mezi zaměstnanci. Inventuru je možné založit na nákladové středisko nebo na osobní číslo. Při tomto typu inventury nedochází k blokaci změn a účtování o majetku v systému SAP.

Výstup inventury

 • Inventurní protokol z hlediska účtů hlavní knihy, který slouží jako podklad pro účetnictví
 • Inventurní protokol o fyzické inventuře, který slouží jako podklad pro aktualizaci údajů o evidenci majetku

Výsledkem inventury jsou reporty, které obsahují číslo investičního majetku, označení majetku a výsledek fyzické inventury (rozdíl v umístění na středisku / místnosti, potvrzení správného umístění, ztráta, nový majetek – majetek, který vznikl v průběhu inventury, byl opatřen ČK a nasnímán).

Nadstavbové funkcionality

 • Automatické vyrovnání inventurních rozdílů – nákladové středisko, místnost
 • Automatické vyrovnání inventurních rozdílů – vyřazení majetku

Přínosy řešení

 • Efektivní inventarizace (úspora času)
 • Prokazatelnost inventury v souladu s platnou legislativou
 • Zpřesnění výsledků inventury
 • Možnost monitorování stavu inventury v průběhu procesu
 • Automatické vytvoření protokolů o fyzické a účetní inventuře – podklady pro vyrovnání inventurních rozdílů
 • Možnost rozšíření řešení dle individuálních požadavků zákazníka
 • Řešení nezasahuje do nastavení systému, který definuje funkčnost procesů v jednotlivých modulech

Technická vybavenost

Pro využití tohoto specializovaného řešení je třeba existence ERP SAP (evidence majetku v modulu AM – Správa majetku), instalace systému Centrum zařízení Windows mobile a zakoupení či zapůjčení čtečky čárových kódů a tiskárny.

Zajistíme Vám veškeré nákupy hmotného vybavení nebo v případě Vašeho zájmu zapůjčíme na bázi SLA (Service Level Agreement).

  Kontaktujte nás!

  Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.