Školení SAP – ABAP

Školení programovacího jazyka ABAP je rozděleno do 10 tematických celků. Každý blok obsahuje obecné seznámení s daným tématem a následuje podrobné představení činností spojených s konkrétním okruhem. V závislosti na zvolených tématech absolvent disponuje znalostmi v oblasti objektového programování, exportu dat z IS SAP do MS Excel, či optimalizací zákaznických funkcionalit. Variantně lze školení domluvit formou telekonference.

Základy

 • Vývojové prostředí SAP
 • Data dictionary
 • Editor ABAP
 • Function builder
 • Screen Painter
 • Menu Painter
 • Transakce
 • Základní syntaxe ABAP
 • Základy reportingu
 • Debugging

Objektové programování

 • Funkční x objektové programování
 • Třídy
 • Konstruktor
 • Vytvoření objektu (instance třídy)
 • Garbage collection
 • Metody
 • Interface
 • Dědičnost
 • Události
 • Class Builder

ALV

 • Výstup dat pomocí neobjektového ALV – varianty, field catalog, události, layout, třídění

Object ALV

 • Výstup dat pomocí objektového ALV – varianty, field catalog, události, layout, třídění

Export dat ze SAP do MS Excel

 • Nástroje pro export a grafickou prezentaci dat v *.XLSX souborech

Rozšíření standardů SAP

 • Reparatura
 • Transakce s variantou
 • GuiXT
 • Rozšíření objektů DDIC – Append struktura
 • Rozšíření objektů DDIC – Customer includes
 • Field exit, Customer exit
 • BAdI – Business Add-In
 • Enhancement spot
 • Implicitní, Explicitní – nové BAdI

Výkon

 • Souhrn nástrojů pro sledování výkonu a optimalizaci zákaznicky vyvíjených funkcionalit

Dynpro

 • Dialogové programování – struktura
 • Screen painter
 • Menu painter
 • Editor logiky toku
 • Interakce s uživatelem

SmartForms

 • Úvod
 • Volající program
 • Styly
 • Textové moduly
 • Formuláře – globální nastavení
 • Formuláře – prvky formuláře

XSLT transformace v SAP

 • XSLT – processor, syntaxe, volání, vytvoření v prostředí SAP
 • Simple transformation – syntaxe a použití

Poptávka školení

Máte zájem o námi pořádané školení? Neváhejte nás kontaktovat.