Školení SAP – Finance, Majetek

Školení v oblasti Financí a majetku je rozděleno do šesti volitelných bloků. Účastník získá široké znalosti na témata- Finanční účetnictví, Controling, Správa majetku, Cash Management a Řízení investic. Pokud využíváte naše řešení „Inventura pomocí ČK“, nabízíme speciální školení i pro tuto oblast. Absolvent je schopen samostatné práce v uživatelském prostředí, ovládá periodické i nárazové činnosti, reporty a kompletní agendu dané oblasti.

FI Finanční účetnictví

 • Kmenová data ve finančním účetnictví (účty, dodavatelé, odběratelé)
 • Účetnictví hlavní knihy, dodavatelů a odběratelů
 • DPH – principy práce s DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení a přiznání k DPH
 • Pokladní kniha
 • Zpracování platebních příkazů a bankovních výpisů, elektronická komunikace s bankou
 • Standardní reporting SAP-FI
 • Účetní závěrka

AM Správa majetku

 Úvod do problematiky

 • Životní cyklus (procesy) majetku v SAP
 • Procesy majetku z pohledu integrace modulů AM, FI, CO, MM

Karta majetku (kmenová data)

 • Kategorie majetku (třídy majetku)
 • Rozdíly na kartě dle kategorie majetku

Pořízení investice

 • Vlastní činností
 • Od externího dodavatele

Účtování o majetku

 • Aktivace investic do majetku
 • Pořízení nálezem (následná aktivace)
 • Převody majetku
 • Vyřazení majetku

Periodické práce

 • Měsíční a roční závěrka

Reporting

 • Stav majetku
 • Odpisy majetku
 • Pohyby majetku

IM Řízení investic

Úvod do problematiky

 • Životní cyklus (procesy) majetku v SAP
 • Procesy majetku z pohledu integrace modulů IM, AM, CO (PS), MM, FI

Investiční program

 • Kmenová data
 • Sestavení plánu a rozpočtu

Požadavky na investiční opatření (PIO)

 • Kmenová data
 • Schvalovací proces
 • Investiční zakázky (prvky SPP)

Periodické práce

 • Roční závěrka
 • Reporting
 • Obecný seznam (plánu / obligo / skutečnost)
 • Kmenová data (PIO, zakázky, prvky SPP)

CO Controlling

 • Přehled controllingu, vazby na ostatní části SAP, procesy v CO, kmenová data
 • Plánování nákladových středisek, vnitropodnikových zakázek a ostatních nákladových objektů
 • Skutečné účtování, rozúčtování nákladů mezi nákladové objekty, účetní závěrka
 • Jednotlivá a hromadná kalkulace nákladů na výrobek, vzorové a simulační kalkulace
 • Reporting v controllingu

Inventura majetku pomocí ČK

Poznámka: Školení je vázáno na řešení Inventarizace majetku pomocí ČK

Úvod do problematiky

 • Proces inventury majetku z pohledu řešení

Činnosti na straně SAP (kmenová data)

 • Založení inventury
 • Monitoring průběhu inventury v SAP
 • Uzavření inventury
 • Vytvoření inventurních protokolů
 • Vyrovnání inventurních rozdílů (manuální zpracování, automatizované zpracování)
 • Tisk etiket čárového kódu

Činnosti na straně mobilního terminálu

 • Nahrání inventury do čtečky čárových kódů
 • Snímání čárových kódů
 • Monitoring průběhu inventury (reporting) ve čtečce čárového kódu
 • Zálohování dat inventury do paměti čtečky čárového kódu
 • Obnovení dat z paměti čtečky čárového kódu
 • Export dat inventury do SAP

TR-CM Cash Management

 • Sledování vlastních finančních prostředků, reporty stavu financí, analýzy likvidity
 • Denní stav financí – aktuální stav a krátkodobá prognóza stavu bankovních účtů a pokladen
 • Předpověď likvidity finančních prostředků – dlouhodobá předpověď s vazbou na pohledávky a závazky

Poptávka školení

Máte zájem o námi pořádané školení? Neváhejte nás kontaktovat.