Školení SAP – Kontrola kvality, Výroba, Projekty

Školení je tematicky rozděleno do tří volitelných bloků – Kontrola jakosti, Výroba a Řízení projektů. Účastník získá znalosti v oblasti kontroly kvality, řízení kontrolních dávek či řešení nesrovnalostí a reklamací. Absolventi bloku PS jsou seznámeni s kompletní agendou vedení a údržby projektů. Oblast výroby se zaměřuje především na kompletní agendu kmenových dat, operativní plánování, řízení výroby z pohledu procesní, diskrétní a sériové výroby. Samozřejmostí je průběžný reporting a vyhodnocení plánování.

QM Kontrola jakosti

Základní data

 • Nastavení kmenových záznamů
 • Atributy
 • Postupy
 • Hodnocení dodavatelů

PS Řízení projektů

 • Údržba projektů
 • Externí kooperace
 • Pořízení objednávek k projektu
 • Přiřazení dokumentů
 • Informační systém
 • Plánování nákladů, výnosů, kapacit, lidské zdroje

PP Výroba

Kmenová Data I.

 • KZM
 • Kusovníky
 • Pracoviště
 • Pracovní postupy
 • Výrobní verze

Operativní plánování

 • MRP
 • Vyhodnocení dispozičního seznamu
 • Přehled zatížení kapacit
 • Přehled komponent

Kmenová Data II.

 • Vliv kmenových dat na rozvržení výroby
 • KZM – dispoziční obrazovky
 • Kusovníky – rozdělení množství
 • Pracovní postupy – rozdělení, překrytí
 • MRP

Kmenová Data III.

 • Konfigurovatelné materiály
 • Atributy a třídy
 • Relace
 • Profil konfigurace
 • Nástroje (funkce, tabulka, rozhodovací tabulka), odvození hotového výrobku od Konfigurovatelného materiálu

Řízení výroby (Diskrétní výroba)

 • Vyhodnocení dispozičního seznamu
 • Výrobní zakázka
 • Kontrola disponibility komponent
 • Přistavení materiálu k odběru
 • Kontrola disponibility kapacit
 • Kapacitní plánování – grafická plánovací tabule
 • Zpětné hlášení výroby – mzdový lístek, časová událost
 • Výrobní informační systém

Řízení výroby (Procesní výroba)

 • Vyhodnocení dispozičního seznamu
 • Procesní zakázka
 • Kontrola disponibility komponent
 • Přistavení materiálu k odběru
 • Kontrola disponibility kapacit
 • Vyrovnání kapacit – grafická plánovací tabule
 • Zpětná hlášení výroby – mzdový lístek
 • Časová událost
 • Výrobní informační systém

Řízení výroby (Sériová výroba)

 • Vyhodnocení dispozičního seznamu
 • Sběrač nákladů na výrobek
 • Kontrola disponibility komponent
 • Plánovací tabule sériové výroby
 • Přistavení materiálu
 • Zpětné hlášení sériové výroby
 • Vyhodnocení

Dlouhodobé plánování

 • Hrubé plánování (skupina výrobků, vytvoření hrubého plánu, disagregace plánu)
 • Plánovaná primární potřeba – stanovení / převzetí hrubého plánování
 • Scénář plánování
 • Plánovací běh
 • Vyhodnocení plánování

Poptávka školení

Máte zájem o námi pořádané školení? Neváhejte nás kontaktovat.