STISK – Správa tisku technické dokumentace

Mnoho společností hledá způsob, jak zajistit adresný a rychlý přístup k technické dokumentaci v papírové podobě tak, aby byly jednak minimalizovány náklady na její pořízení, skladování a fyzickou správu, a zároveň byla zabezpečena dostatečná ochrana zabraňující nežádoucímu úniku informací při průchodu výrobou.

Standardní skladování v archivech/skříních apod. a s tím související fyzická správa, zahrnující ruční činnosti evidence, kopírování, razítkování a další, jsou značně pracné a časově náročné procesy.

Řešení STISK navržené společností PREGIS, a.s. přináší do této problematiky řád umožňující zvýšení kontroly nad operacemi jak tiskovými, tak operacemi při skartaci po průchodu technické dokumentace výrobou, protože tisk je prováděn na základě potřeby přímo ze SAP prostředí a ještě navíc je logován.

Součástí řešení jsou i tyto další funkcionality

 • Nástroje pro reporting
 • Nástroje pro dávkovou tvorbu souborů ve formátu DWF (Design Web Format)
 • Nástroj pro dávkový import do SAP DMS
 • Možnost prohlížení více pracovišť

Mezi hlavní přínosy řešení patří

 • Automatický tisk s výrobní zakázkou
 • Evidence výtisků
 • Snížení finančních nákladů odstraněním zbytečných tisků
 • Snížení rizika úniku informací – řízený pohyb papírové dokumentace 

Neméně důležitou funkcionalitou je, že výtisk slouží i jako nositel informace o odpovědnosti za danou dokumentaci, a to pomocí doplnění tiskového razítka s 2D kódem (obdoba čárového kódu) přímo do výkresu v průběhu tisku úlohy a doplněním data/času tisku, jména osoby, která dokument vytiskla, a evidencí tisku v logu STISKu.

Ve 2D kódu je zapsána jednoznačná identifikace tiskové úlohy, což zásadním způsobem usnadňuje skartaci dokumentace po průchodu výrobou, kdy pracovník skartace přečte snímačem (čtečkou) 2D kód a nemusí vyplňovat identifikační údaje do dialogu skartace na klávesnici.

Architektura řešení

Tisk dokumentů výrobní zakázky se v rámci STISKu spouští v okamžiku vzniku výrobní zakázky. U všech materiálů je nutné mít platný dokument, pokud není, výkres nemůže být vytištěn.

Standardně se ve výrobě pohybuje větší množství vytištěné výkresové dokumentace, ovšem díky tomu, že tisky jsou evidované v logu STISKu, je možné při uzavírání výrobní zakázky proti logu ručně kontrolovat, zda byly všechny výkresy skartovány.

  Kontaktujte nás!

  Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.