Zpracování agendy řízených skladů

Společnost PREGIS, a.s. nabízí specializované řešení v SAP ERP pro zjednodušení procesu vedení agendy a inventury řízeného skladu (WM – Warehouse Management) pomocí čárových kódů a jejich čtení pomocí mobilních terminálů ZEBRA.

Rozvojové řešení v SAP ERP od společnosti PREGIS, a.s. využívá oproti standardnímu řešení agendy řízeného skladu technologii čárových kódů, která umožňuje významně uspořit čas a zpřesnit průběh a výsledky rutinních činností v provozu řízeného skladu díky eliminaci manuálního zápisu dat.

Dodávané řešení je efektivním nástrojem pro vedení provozu řízeného skladu pomocí mobilních terminálů a čárových kódů, případně s možností doplnění řešení podle Vašich vlastních potřeb.

Naše specializované řešení využívá

 • SAP ERP
 • WiFi infrastrukturu
 • Čtečky čárových kódů
 • Tiskárny etiket s čárovými kódy

Zajistíme Vám veškeré nákupy hmotného vybavení nebo v případě Vašeho zájmu zapůjčíme na bázi SLA (Service Level Agreement).

Ke standardním činnostem prováděným v této agendě patří

 • Kontrola obsahové a množstevní kompletnosti dodávky zboží před jeho vstupem do řízeného skladu
 • Zaskladnění zboží do řízeného skladu dle podkladů – skladových příkazů vygenerovaných systémem WM
 • Zaskladnění zboží do řízeného skladu dle rozhodnutí obsluhy o místě zaskladnění do řízeného skladu a následné vygenerování podkladů – skladových příkazů
 • Přeskladnění zboží v rámci řízeného skladu
 • Vyskladnění zboží z řízeného skladu dle vzniklých potřeb (zejména výrobních zakázek, expedičních dokladů, výdeje či přeskladnění interní)
 • Kontrola obsahové a množstevní kompletnosti nakládky zboží po jeho vyvezení z řízeného skladu před jeho výstupem z firmy
 • Provádění inventury v řízeném skladu pomocí sběru dat mobilním terminálem a automatický přenos dat inventury do SAP ERP

Přínosy

 • Efektivní provádění standardních činností vedení řízeného skladu, zvýšení průchodnosti skladu
 • Zvýšení využitelnosti skladové kapacity, zajištění zpětné sledovanosti
 • Zpřesnění výsledků a obrazu řízeného skladu v informačním systému
 • Řešení nezasahuje do nastavení systému, který definuje funkčnost procesů v jednotlivých modulech
 • Aplikace na terminálu rozšiřuje, zefektivňuje a uživatelsky zpříjemňuje práci v SAP ERP
 • Automatické vytvoření protokolů o fyzické a účetní inventuře-podklady pro vyrovnání inventurních rozdílů
 • Možnost monitorování stavu inventury v průběhu procesu
 • Možnost rozšíření standardizovaného SAP řešení dle individuálních požadavků zákazníka, plynoucí z jeho oborového zaměření a velikosti


  Kontaktujte nás!

  Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.