Společnost DESKO a.s. produktivně na S/4HANA

S potěšením vám můžeme oznámit, že byla úspěšně dokončena rozhodující fáze projektu konverze informačního systému SAP na databázi HANA a systém S/4HANA pro společnost DESKO a.s. Od 2.9.2019 uživatelé zákazníka produktivně využívají toto řešení nové generace podnikového informačního systému.

Projekt byl zahájen v září 2018. Po vstupní analýze připravenosti SAP systému DESKO pro přechod na S/4HANA jsme postupně prošli jednotlivými technickými a aplikačními kroky konverze, přípravou zákaznického vývoje, zaškolením uživatelů či rozsáhlým testování. Postupnou konverzí vývojového a testovacího systému jsme zpřesňovali harmonogram přechodu produkčního systému a rozsah nově implementované funkcionality, kterou s sebou S/4HANA v aktuální verzi 1809 přináší. Díky podpoře managementu zákazníka, vzorné spolupráci jeho klíčových uživatelů a kompetentnosti implementačního týmu byl schválený harmonogram projektu konverze dodržen a to včetně plánované odstávky produkčního systému (3 pracovní dny), což byl jeden z klíčových požadavků zákazníka.

Ukázka nového kokpitu dispečera výroby pro správu výrobních zakázek – společnost DESKO – SAP S/4HANA 1809

V současné době probíhá zvýšená podpora uživatelů společnosti DESKO a řešení drobných chyb, které vyplynuly z konverze. Zároveň se společně chystáme na druhou vlnu významného rozšíření podpory procesů s využitím nového uživatelského rozhraní – SAP FIORI.


Středa, 11. září 2019

Sdílet na