Úspěšně dokončená konverze S/4HANA
pro společnost VINOLOK, a.s.

Skleněná zátka Vinolok vyvolala na trhu nadšení, protože je jiná, je svěží a elegantní. I proto se společnost Vinolok rozhodla v rámci svého růstu modernizovat svůj podnikový informační systém SAP a společně s konzultačním týmem realizovat migraci stávajícího informačního systému SAP na novou technologii S/4HANA 2020.

Tento ambiciózní projekt jsme společně se zákazníkem zahájili 1. 4. 2021. Úspěšně jsme prošli všemi fázemi dle Activate metodiky a od 4. 1. 2022 společnost Vinolok produktivně používá nový informační systém. V rámci projektu byl nejen realizován technologický upgrade informačního systému, ale došlo také k optimalizaci a standardizaci procesů především v oblasti logistiky, ale i plánování výroby a prodeje. Součástí projektu byla také implementace SAP Extended Warehouse Managementu.

Při realizaci projektový tým PREGIS vycházel ze zkušeností, které načerpal v rámci obdobných projektů konverze S/4HANA.


Sdílet na