Vizualizace uložení kamene pro společnost Preciosa

V závěru roku jsme dokončili a produktivně nasadili do provozu novou aplikaci Vizualizace uložení kamene, která byla vytvořena speciálně dle zadání společnosti Preciosa. Aplikace slouží zákazníkům k názorné vizualizaci uložení šatonu v jeho lůžku.

Snadným výběrem zvolených typů šatonů a nastavení parametrů lůžka lze docílit věrného obrazu skutečného uložení kamene. Aplikace sama vyhodnotí, zda je šaton správně usazen a skicu podbarví modře. Pokud je některá z hodnot mimo doporučený limit, zabarví se červeně a zobrazí se v předpokládaném stavu uložení.

Pokud Vás aplikace zaujala, vyzkoušejte si ji na adrese: stonesettings.preciosacomponents.com


Čtvrtek, 9. února 2017

Sdílet na