Elektronické celní doklady (JSD)

Pojem JSD - jednotný správní doklad dnes nahradil dříve používanou zkratku JCD a pojem jednotná celní deklarace. JSD je dokument, kterým je zboží propuštěno do celního režimu při dovozu zboží do České republiky nebo při vývozu z Evropské Unie. JSD je využíván také ve speciálních celních režimech, kdy sice zboží neopustí hranice našeho státu, ale je uloženo například do celního skladu nebo svobodného celního pásma. Doklad JSD je předkládán celnímu úřadu při celním odbavení zboží a zejména při dovozu zboží pak slouží k vyměření daní a jiných poplatků, souvisejících s dovozem zboží do České republiky.Problematika elektronických celních dokladů se týká elektronické podoby rozhodnutí o propuštění zboží z/do EU. Datové soubory jsou ve formátu XML a lze je ukládat v elektronickém archivu stejně jako faktury.


Popis procesu:
1) Příjem datové zprávy z celního úřadu nebo od dopravce
2) Umístění datové zprávy XML do elektronického datového archivu - systém sám rozpozná, zda se jedná o dovoz nebo vývoz a přiřadí mu potřebné atributy
3) Odeslání do SAP:


  • Dovoz JCD jednotná celní deklarace

Automatické stanovení nákladů na dopravu (podle hmotnosti nákladu a místa určení)

Zaúčtování daňového dokladu v SAP.


  • Vývoz VDD vývozní doprovodný doklad

Označení faktury v SAP jako ukončené z pohledu exportu

Zaúčtování daňového dokladu v SAP ve statistické hodnotě dle údajů v XML.


4) Zobrazení elektronického originálu JCD a VDD přímo ze systému SAP.