SAP Training - Warehouses

WM Warehouse Management


- Warehouse:
 • warehouses structure and types
 • integration of warehouse management into the organization structure
 • warehouse locations, warehouse unites, quantities
 • strategy of receipt and issue of goods into/from warehouse
 • inventory recording, transfer of inventory to WM warehouse
 • stock order generation - link to the MM documents -receipts, issues, SD deliveries
 • acceptance, cancellation of inventory order

- Reporting:

 • warehouse locations utilization
 • free locations
 • capacity utilization
 • total inventories
 • velmi podrobná evidence jednotlivých položek na úrovni balení, kusů, šarží aj. a skladových pozic

 • inventura skladových zásob v řízeném skladu- IM Inventory Management

 • preparatory activities before inventory - termination of unfinished documents, stocks in transfer, unfinished Outbound Delivery
 • ruční a dávkové založení inventurních dokladů
 • vyčištění inventurních map
 • výsledky počítání, změny, reporty inventurních rozdílů
 • účtování inventurních dokladů
 • cyklická či namátková inventura

MM Material Management


- Warehouse Management

 • procesy pro vedení zásob - příjmy a výdeje materiálu, přeúčtování zásob
 • popis a řízení vratných procesů a storen
 • postupy pro kontrolu zásoby, přehled, analýza, výkaznictví
 • popis jednotlivých druhů zásob a způsobů ocenění
 • kmenová data a jejich nastavení v rámci organizační struktury

- Inventory Management

 • přípravné činnosti před zahájením inventur - ukončení rozpracovaných dokladů, zásoby v přeskladnění, rozpracované expediční dodávky
 • ruční a dávkové založení inventurních dokladů
 • vyčištění inventurních map
 • výsledky počítání, změny, reporty inventurních rozdílů
 • účtování inventurních dokladů
 • cyklická či namátková inventura


d


- Nákup

 • zapracování procesu nákupu od požadavků na objednávku přes vlastní objednávku až po příjem materiálu a likvidaci dodavatelské faktury
 • objednávka na přeskladnění
 • práce ve mzdě
 • dodavatelská konsignace
 • autorizace objednávek
 • nákupní informační systém
 • hlášení úřadům - Intrastat
 • kmenová data - materiály, dodavatelé, informační záznamy dodavatelů
 • cenové podmínky - nákupní ceny, přirážky, slevy
 • likvidace došlých faktur - pořízení, uvolnění pro účtování, zúčtování vedlejších nákladů, dobropisy, storna