Katalog školení SAP

Školení SAP Základní

V úvodním kurzu získá absolvent školení potřebné znalosti k základní orientaci v systému SAP, naučí se zakládat uživatelské účty a pracovat s jejich oprávněními, seznámí se s přidělováním licencí, nastavením uživatelských voleb a možnostmi úloh na pozadí. 

Školení SAP Prodej

Školení zaměřené na evidenci dodavatelů, odběratelů a vztahů mezi nimi. Účastník se naučí pracovat s daty z dostupných statistik. Seznámí se s prací s prodejními doklady, zakládáním obchodních partnerů, činností, příležitostí a jejich vzájemných vztahů. Z marketingového hlediska využije nabité dovednosti k vedení a plánování kampaní, či přiřazování marketingových atributů.

Školení SAP Autorizace

V oblasti autorizace získá účastník školení znalosti s bázovým nastavením profilů, naučí se přiřazovat speciální role oprávnění, transportovat vybraná oprávnění a pracovat s autorizačními prvky. Absolvent se dokáže orientovat v uživatelském informačním systému. 

Školení SAP Kontrola kvality, Výroba, Projekty

Školení je tematicky rozděleno do tří volitelných bloků - Kontrola jakosti, Výroba a Řízení projektů. Účastník získá znalosti v oblasti kontroly kvality, řízení kontrolních dávek či řešení nesrovnalostí a reklamací. Absolventi bloku PS jsou seznámeni s kompletní agendou vedení a údržby projektů. Oblast výroby se zaměřuje především na kompletní agendu kmenových dat, operativní plánování, řízení výroby z pohledu procesní, diskrétní a sériové výroby. Samozřejmostí je průběžný reporting a vyhodnocení plánování. 

Školení SAP Nákup a Sklady - modul WM / MM

Účastník školení se seznámí s problematikou řízených skladů, získá znalosti s vedením skladové agendy - generování a potvrzení skladových příkazů,  storna.. Naučí se pracovat s reporty a výkazy skladového hospodářství. Součástí školení je i získání znalostí v oblasti Inventory managementu. 

Školení SAP Business Warehouse

Během školení v oblasti SAP BW se klade důraz na roli, kterou bude účastník při práci v systému SAP BW zastávat. Pohled školení je proto nutné zacílit na běžného uživatele, vývojáře, konzultanta či administrátora. Absolvent školení se naučí konsolidaci, úpravě, agregaci a interpretaci dat ze všech odvětví ve společnosti.

Školení SAP Finance, Majetek

Školení v oblasti Financí a majetku je rozděleno do šesti volitelných bloků. Účastník získá široké znalosti na témata- Finanční účetnictví, Controling, Správa majetku, Cash Management a Řízení investic. Pokud využíváte naše řešení "Inventura pomocí ČK", nabízíme speciální školení i pro tuto oblast. Absolvent je schopen samostatné práce v uživatelském prostředí, ovládá periodické i nárazové činnosti, reporty a kompletní agendu dané oblasti. 

Školení SAP Personalistika

Školení je rozděleno dle dvou pohledů - personální a účetní. Absolvent získá povědomí o vedení kmenových záznamů, personálního plánování, či personálních opatření. Účastník je schopen čtení a práce s reporty.

Školení SAP ABAP

Školení programovacího jazyka ABAP je rozděleno do 10 tematických celků. Každý blok obsahuje obecné seznámení s daným tématem a následuje podrobné představení činností spojených s konkrétním okruhem. V závislosti na zvolených tématech absolvent disponuje znalostmi v oblasti objektového programování, exportu dat z IS SAP do MS Excel, či optimalizací zákaznických funkcionalit. Variantně lze školení domluvit formou telekonference.