Zákaznická podpora

Podpora uživatelů SAP ERP v ČR

Společnost PREGIS nabízí svým zákazníkům podporu uživatelů informačních systémů SAP.

Naši podporu využívají nejen české firmy, ale často i české pobočky zahraničních společností pro situace, kdy potřebují konzultace k nastavení procesů specifických pro jejich výrobu (rozdíly od korporátního nastavení), nebo z důvodu dlouhé odezvy na požadavky zadávané na centrálu do zahraničí.

Díky vyspělé technologii SAP Solution Manager a vysoké kvalifikaci našich zaměstnanců nabízíme našim zákazníkům sofistikované řešení pro poskytování podpory jak na aplikační, tak na infrastrukturní úrovni. HelpDesk PREGIS Vám umožní řešit Vaše požadavky v reálném čase prostřednictvím našeho centra, které pro Vás funguje nepřetržitě, tj. 365 dní v roce a 24 hodin denně.

Prostřednictvím služby HelpDesk získáváte

 • příjem a zpracování požadavků prostřednictvím centrálního HelpDesku
 • přístup k informacím o stavu řešení požadavků
 • pevně stanovenou dobu provozu a odezvy na požadavky zákazníka
 • reaktivní podporu v aplikační i infrastrukturní oblasti - analýza problému, specifikace dalšího postupu a vyřešení problému
 • proaktivní služby - servisní plány, kontrola parametrů systémů, preventivní zásahy nutné pro hladký chod systémů
 • konzultační služby aplikačního i infrastrukturního charakteru
 • rozšíření funkcionality dodaných řešení, úpravy dle přání zákazníka, dovývoj nových komponent
 • měsíční reporting stavu čerpání podpory

Podpora a provoz informačních systémů v zahraničních afilacích českých společností

Společnost PREGIS nabízí svým zákazníkům podporu uživatelů SAP v zahraničních afilacích.

 S uvedeným typem podpory má naše společnost dlouhodobé zkušenosti. Kromě téměř dvou tisíc uživatelů v České republice poskytujeme od roku 2000 podporu pro desítky uživatelů a stovky kusů techniky v dalších více než deseti zemích na různých kontinentech a v různých časových pásmech. To vše prostřednictvím systému HelpDesk PREGIS s možností primární komunikace v češtině a angličtině, konzultační služby poskytujeme i v němčině. Požadavky zákazníků přijímáme 365 dnů v roce, 24 hodin denně. Komfort při sledování stavu a průběhu řešení přináší našim zákazníkům vyspělá technologie SAP Solution Manager. Parametry podpory (rozsah, dobu odezvy apod.) navrhneme na míru Vašim potřebám.

Podpora SAP se obvykle zaměřuje na následující oblasti

 • telefonická, případně e-mailová podpora uživatelů a řešení požadavků malého rozsahu
 • školení uživatelů SAP v ČR
 • podpora v oblasti nastavení systému v souladu s platnou českou legislativou, testování funkčnosti systému a školení uživatelů v souladu s firemními procesy společnosti zákazníka
 • podpora produktivního provozu a rozvoj systému dle požadavků zákazníka

Před zahájením poskytování podpory je nezbytné provedení úvodní analýzy aktuálního nastavení systému SAP se zaměřením na procesy, které jsou předmětem podpory. Analýza probíhá formou konzultací s klíčovými uživateli systému.

Výsledkem analýzy je

 • mapa probíhajících procesů v jednotlivých modulech SAP a vazba na další procesy
 • návrh programu školení "na míru" pro zlepšení práce uživatelů v systému s cílem efektivněji využívat funkcionality systému SAP
 • návrh na efektivnější využívání systému v rámci současného nastavení (doporučení využití dalších možností v rámci rozšíření stávajících funkcionalit, doporučení využití dalších funkcionalit v rámci stávajících procesů)
 • návrh na další rozšíření využívání sytému (doporučení pro zavedení nové funkcionality či řešení s možnou modifikací procesu směřující k optimálnějšímu a efektivnějšímu využití IS SAP v oblasti vybraných procesů)

Při návrhu optimalizace využívání IS SAP vycházíme z mnohaletých implementačních a provozních zkušeností z obdobných projektů realizovaných pro významné české i zahraniční nadnárodní společnosti.

Služby podpory SAP jsou poskytovány na základě samostatně uzavřené Smlouvy o podpoře, nebo na základě objednávky na dodávku služeb.

Pro zadávání požadavků a získání přehledu o postupu jejich řešení je možné využívat centrální kontaktní místo HelpDesk PREGIS s nepřetržitým provozem.