Quality Assurance

Implementujete nový informační systém? Nejste si jisti, zda projekt směřuje správným směrem k cíli? Obáváte se, zda jste se současnou znalostí nového informačního systému a implementačních postupů schopni definovat všechna rizika projektu?
V tom případě využijte služby Quality Assurance.

Cílem Quality Assurance je dohlédnout a zajistit, že výstupy z jednotlivých procesních částí budou mít odpovídající kvalitu, která byla určena na počátku změny. Formální kontroly postupu projektu, identifikace rizik a kvalifikovaná podpora a oponentura na straně zákazníka - to jsou největší přidané hodnoty role Quality Assurance.

Příkladem typických činností QA mohou být:

  • kontrola průběhu projektu v souladu s použitou metodikou řízení
  • nastudování, připomínkování a návrhy na doplnění vzniklé projektové dokumentace
  • aktivní účast na klíčových jednáních týmů (implementační workshopy, htp, apod.)
  • účast při přípravě integračních scénářů a testů
  • spolupráce při vyhodnocení integračních testů
  • audit produktivního nasazení nového informačního systému
  • odborné konzultace s členy týmu zákazníka nad funkcionalitou nového informačního systému implementovanou dodavatelem
  • doporučení dalších funkcionalit nového informačního systému vhodných pro pokrytí požadavků zákazníka

Využitím služby Quality Assurance efektivně eliminujete rizika implementace a získáte vyšší přidanou hodnotu nového informačního systému.