Ochranné pomůcky v IS SAP

Potřebujete zajistit správné přidělování ochranných pomůcek v prostředí IS SAP a přitom snížit náklady? Naše specializované řešení Ochranné pomůcky Vám to umožní.


Naše řešení "Ochranné pomůcky v IS SAP" umožňuje přesnou evidenci a přidělování ochranných pomůcek (OP) konkrétním zaměstnancům, čímž dochází ke snižování nákladů na tyto prostředky a zároveň zajišťuje kontrolu nad dodržováním podnikových směrnic o ochraně proti rizikům.

Systém umožňuje sledovat:

 • nároky zaměstnanců
 • přidělené OP
 • průběžnou spotřebu jednotlivých položek
 • aktuální zásobu na skladu

Přínosy a funkcionality řešení:

Toto řešení Vám zabezpečí pořádek a přehlednost v evidenci OP. Produkt stanoví nároky zaměstnanců na ochranné prostředky a na jejich základě je umožňuje poskytovat. Skladování OP i výdeje zaměstnancům jsou realizovány ve standardních modulech SAPu, ke kterým produkt poskytuje prostředky pro přehledný výběr a zobrazení nároků a jejich jednoduché vyřízení. Kromě informace o potřebách umožňuje vyhodnocení čerpání OP zaměstnanci a také budoucí plánování jejich potřeb.

Řešení umožňuje stanovit potřebu OP podle jednotlivých středisek, profesí nebo pracovníka. Nárok zaměstnance je libovolnou kombinací těchto potřeb. Lze vést vlastní evidenci pracovišť a profesí nebo tyto údaje čerpat z modulu HR.

Součástí produktu je uživatelské rozhraní, které podstatně zrychlí proces vyhledání a výdeje OP k potřebám. Díky okamžitému přehledu o stavu, pohybu a průběžné spotřebě OP můžete zabránit i jejich nechtěnému plýtvání.

Vlastnosti:

 • zobrazení aktuálních potřeb OP na zaměstnance
 • celkové zobrazení potřeb OP podle profesí a středisek i s jejich zásobou
 • přehledy čerpání podle zaměstnanců, profesí a středisek
 • správa OP, funkcí a středisek s možností propojení s modulem HR
 • tiskové sestavy - přehledy potřeb OP a jejich spotřeby
 • doplnění záznamu o obrázek konkrétní OP (propojení s DMS SAP)
 • mimořádné výdeje OP (v případě poškození) a jejich evidenci
 • výdeje předem (pro umožnění praní oděvů)
 • zamezení dvojího výdeje při přechodu mezi pracovišti.