Školení SAP ABAP - Vývojář

ABAP Programování

- Základy

 • Vývojové prostředí SAP
 • Data dictionary
 • Editor ABAP
 • Function builder
 • Screen Painter
 • Menu Painter
 • Transakce
 • Základní syntaxe ABAP
 • Základy reportingu
 • Debugging

- Objektové programování

 • Funkční x objektové programování
 • Třídy
 • Konstruktor
 • Vytvoření objektu (instance třídy)
 • Garbage collection
 • Metody
 • Interface
 • Dědičnost
 • Události
 • Class Builder

ABAP Programování

- Rozšíření standardů SAP

 • Reparatura
 • Transakce s variantou
 • GuiXT
 • Rozšíření objektů DDIC - Append struktura
 • Rozšíření objektů DDIC - Customer includes
 • Field exit, Customer exit
 • BAdI - Business Add-In
 • Enhancement spot
 • Implicitní, Explicitní - nové BAdI

- Výkon

 • Souhrn nástrojů pro sledování výkonu a optimalizaci zákaznicky vyvíjených funkcionalit

- Dynpro

 • Dialogové programování - struktura
 • Screen painter
 • Menu painter
 • Editor logiky toku
 • Interakce s uživatelem

- ALV

 • Výstup dat pomocí neobjektového ALV - varianty, field catalog, události, layout, třídění

- Object ALV

 • Výstup dat pomocí objektového ALV - varianty, field catalog, události, layout, třídění

- SmartForms

 • Úvod
 • Volající program
 • Styly
 • Textové moduly
 • Formuláře - globální nastavení
 • Formuláře - prvky formuláře

- Export dat ze SAP do MS Excel

 • Nástroje pro export a grafickou prezentaci dat v *.XLSX souborech


- XSLT transformace v SAP

 • XSLT - processor, syntaxe, volání, vytvoření v prostředí SAP
 • Simple transformation - syntaxe a použití