Školení SAP Business Warehouse

Business Warehouse

SAP BW a data

Data se získávají z mnoha různých zdrojů:

 • nahrávání ze SAP systému,
 • využívání externích databází
 • nahrávání ze souborů uživatelů.

- Možnosti zobrazení dat:

 • BEx analyzer - Microsoft Excel
 • Web application designer - WEB (starší technologie)
 • SAP BusinessObjects - Design studio (NW platforma) - WEB (novější technologie)

- Typy školení:

 • uživatel systému
 • administrátor
 • vývojář
 • konzultant

Business Warehouse

Školení - SAP BW uživatel


V rámci tohoto školení Vám představíme, jakým způsobem lze pracovat s reportingem z pohledu uživatele v rámci SAP BW:

- Práce s reporty v BEx analyzeru

 • spuštění aplikace 
 • vysvětlení terminologie
 • spuštění, vyhledání reportů, jejich umístění do oblíbených, atd.
 • práce s obrazovkou proměnných (zadávání, vyhledávání, vylučování hodnot a další)
 • práce se zpracovaným reportem (modelování pohledů, filtrování, úpravy součtů a další)

- Práce s reporty ve Web application designeru

 • spuštění aplikace
 • vysvětlení terminologie
 • spuštění, vyhledání reportů, jejich umístění do oblíbených, atd.
 • práce s obrazovkou proměnných (zadávání, vyhledávání, vylučování hodnot a další)
 • práce se zpracovaným reportem (modelování pohledů, filtrování, úpravy součtů a další)

- Práce s reporty v SAP Business Objects - Design studio

 • spuštění aplikace
 • vysvětlení terminologie
 • spuštění, vyhledání reportů, jejich umístění do oblíbených, atd.
 • práce s obrazovkou proměnných (zadávání, vyhledávání, vylučování hodnot a další)
 • práce s zpracovaných reportem (modelování pohledů, filtrování, úpravy součtů a další)

Business Warehouse

Školení - SAP BW vývojář, konzultant, administrátor

V rámci těchto školení Vám představíme možnosti práce v SAP BW systému dle Vašeho zaměření.

- Základy SAP BW

 • orientace v SAP BW (základní transakce)
 • terminologie (datové objekty, extraktory, atd.)
 • vysvětlení datového toku
 • vytvoření datového objektu, jeho částí a použití
 • vytvoření extraktorů a použití
 • vytvoření další částí datových toků
 • vytvoření tzv. process-chainů (sled po sobě jdoucích událostí)

- Tvorba reportů v Query designeru

 • spouštění aplikace
 • rozhraní aplikace
 • jednotlivé části dotazu a využití
 • tvorba základního reportu
 • možnosti práce s charakteristikou, ukazatelem
 • práce se strukturami a různými druhy proměnných

- Tvorba pracovních sešitů v BEx Analyzeru

 • spuštění aplikace
 • rozhraní aplikace
 • jednotlivé prvky pro tvorbu pracovních sešitů a jejich využití
 • tvorba pracovního sešitu
 • další možnosti nastavení pracovního sešitu
 • makra na spouštění dotazů jednotlivě/hromadně
 • výhody/nevýhody oproti jiným technologiím

- Tvorba aplikací ve Web application designeru

 • spuštění aplikace WAD
 • rozhraní aplikace WAD
 • jednotlivé prvky pro tvorbu aplikace obsahující reporty a využití
 • tvorba základní aplikace
 • možnosti práce s jednotlivými prvky v rámci aplikace
 • výhody/nevýhody oproti jiným technologiím

- Tvorba aplikace v SAP Business Objects - Design studio (NW platforma)

 • spuštění aplikace Design studio
 • rozhraní aplikace Design studio
 • jednotlivé prvky pro tvorbu aplikace obsahující reporty a využití
 • tvorba základní aplikace
 • možnosti práce s jednotlivými prvky v rámci aplikace
 • SDK rozšíření do Design studio
 • vytváření CSS stylů
 • výhody/nevýhody oproti jiným technologiím