Školení SAP Finance, Majetek

FI Finanční účetnictví

 • kmenová data ve finančním účetnictví (účty, dodavatelé, odběratelé)
 • účetnictví hlavní knihy, dodavatelů a odběratelů
 • DPH - principy práce s DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení a přiznání k DPH
 • pokladní kniha
 • zpracování platebních příkazů a bankovních výpisů, elektronická komunikace s bankou
 • standardní reporting SAP-FI
 • účetní závěrka

CO Controlling

 • přehled controllingu, vazby na ostatní části SAP, procesy v CO, kmenová data
 • plánování nákladových středisek, vnitropodnikových zakázek a ostatních nákladových objektů
 • skutečné účtování, rozúčtování nákladů mezi nákladové objekty, účetní závěrka
 • jednotlivá a hromadná kalkulace nákladů na výrobek, vzorové a simulační kalkulace
 • reporting v controllingu

AM Správa majetku

- Úvod do problematiky

 • životní cyklus (procesy) majetku v SAP
 • procesy majetku z pohledu integrace modulů AM, FI, CO, MM

- Karta majetku (kmenová data):

 • kategorie majetku (třídy majetku)
 • rozdíly na kartě dle kategorie majetku

- Pořízení investice:

 • vlastní činností
 • od externího dodavatele

- Účtování o majetku:

 • aktivace investic do majetku
 • pořízení nálezem (následná aktivace)
 • převody majetku
 • vyřazení majetku

- Periodické práce:

 • měsíční a roční závěrka

- Reporting:

 • stav majetku
 • odpisy majetku
 • pohyby majetku

IM Řízení investic

- Úvod do problematiky:

 • životní cyklus (procesy) majetku v SAP
 • procesy majetku z pohledu integrace modulů IM, AM, CO (PS), MM, FI

- Investiční program:

 • kmenová data
 • sestavení plánu a rozpočtu

- Požadavky na investiční opatření (PIO):

 • kmenová data
 • schvalovací proces
 • investiční zakázky (prvky SPP)

- Periodické práce:

 • roční závěrka
 • reporting
 • obecný seznam (plánu / obligo / skutečnost)
 • kmenová data (PIO, zakázky, prvky SPP)

TR-CM Cash Management

 • sledování vlastních finančních prostředků, reporty stavu financí, analýzy likvidity
 • denní stav financí - aktuální stav a krátkodobá prognóza stavu bankovních účtů a pokladen
 • předpověď likvidity finančních prostředků - dlouhodobá předpověď s vazbou na pohledávky a závazky