Školení SAP Sklady

WM Warehouse Management


- Řízený sklad:
 • struktura řízeného skladu a typy skladů
 • začlenění řízeného skladu do organizační struktury
 • skladová místa, skladové jednotky, kvanta
 • strategie naskladnění, vyskladnění
 • vedení zásob, typy zásob, přeskladnění zásob do řízeného skladu
 • generování skladových příkazů, vazba na MM doklady, příjmy, výdeje, SD dodávky
 • potvrzení, storna skladového příkazu

- Reporting:

 • obsazenost skladových míst
 • prázdná místa
 • vytížení kapacit
 • celkové zásoby
 • velmi podrobná evidence jednotlivých položek na úrovni balení, kusů, šarží aj. a skladových pozic

 • inventura skladových zásob v řízeném skladu- IM Inventory Management

 • přípravné činnosti před zahájením inventur - ukončení rozpracovaných dokladů, zásoby v přeskladnění, rozpracované expediční dodávky
 • ruční a dávkové založení inventurních dokladů
 • vyčištění inventurních map
 • výsledky počítání, změny, reporty inventurních rozdílů
 • účtování inventurních dokladů
 • cyklická či namátková inventura

MM Material Management


- Skladové hospodářství

 • procesy pro vedení zásob - příjmy a výdeje materiálu, přeúčtování zásob
 • popis a řízení vratných procesů a storen
 • postupy pro kontrolu zásoby, přehled, analýza, výkaznictví
 • popis jednotlivých druhů zásob a způsobů ocenění
 • kmenová data a jejich nastavení v rámci organizační struktury

- Inventura

 • přípravné činnosti před zahájením inventur - ukončení rozpracovaných dokladů, zásoby v přeskladnění, rozpracované expediční dodávky
 • ruční a dávkové založení inventurních dokladů
 • vyčištění inventurních map
 • výsledky počítání, změny, reporty inventurních rozdílů
 • účtování inventurních dokladů
 • cyklická či namátková inventura


d


- Nákup

 • zapracování procesu nákupu od požadavků na objednávku přes vlastní objednávku až po příjem materiálu a likvidaci dodavatelské faktury
 • objednávka na přeskladnění
 • práce ve mzdě
 • dodavatelská konsignace
 • autorizace objednávek
 • nákupní informační systém
 • hlášení úřadům - Intrastat
 • kmenová data - materiály, dodavatelé, informační záznamy dodavatelů
 • cenové podmínky - nákupní ceny, přirážky, slevy
 • likvidace došlých faktur - pořízení, uvolnění pro účtování, zúčtování vedlejších nákladů, dobropisy, storna