Průzkum spokojenosti

Vážení obchodní partneři,

společnost PREGIS, a.s. si velmi váží naší vzájemné spolupráce a toho, co se nám společně podařilo v uplynulém období dosáhnout.

Našim cílem je být i nadále kvalitním a seriózním partnerem, který Vás bude kompetentně a kvalifikovaně podporovat v rozvoji Vašich aktivit. Abychom toto předsevzetí mohli splnit, je pro nás velice důležitá Vaše zpětná vazba.

Budeme rádi, pokud najdete několik minut svého času a věnujete je následujícímu dotazníku.

Michal Koucký
obchodní ředitel PREGIS, a.s. 


Anketa

Všechny informace, které nám poskytnete, zůstanou důvěrné a budou využity pouze k interním účelům tohoto průzkumu.