Analýza připravenosti pro přechod
na SAP S/4HANA

Provozujete ve své společnosti informační systém SAP a plánujete jej rozvíjet i v následujících letech? Je podnikový IS nosným pilířem vašeho businessu? Neodkládejte konverzi ERP SAP a eliminujte rizika spojená s neodborným přechodem.

Nabízíme vám produkt „Analýza připravenosti pro přechod na SAP S/4HANA“, díky kterému provedete konverzi svého současného ERP systému bezpečně, rychle a dle nejoptimálnějšího scénáře. Na základě výstupů z vašeho stávajícího IS a definice budoucích potřeb společnosti navrhneme ideální varianty přechodu, definujeme možné překážky a rizika, doporučíme možnou optimalizaci zákaznického vývoje či zavedení nových funkcionalit SAP.


Přínosy analýzy

 • Optimální scénář přechodu
 • Odhad časového harmonogramu konverze pro lepší možnost plánování vašich kapacit
 • Identifikace Z-transakcí, které bude možné nahradit novými funkcionalitami SAP
 • Doporučení vhodné infrastruktury
 • Identifikace překážek
 • Eliminace rizik spojených s konverzí

Průběh analýzy

Pro stanovení metodiky a postupu konverze stávajících SAP systémů na S/4HANA je třeba vzít v potaz aktuální stav a rozsah využívání vašich řešení SAP. Určení způsobu konverze závisí na verzích jednotlivých systémů a
doplňujících rozšířeních, na objemu kmenových, pohybových, provozních a archivních dat, na rozsahu implementované a využívané funkcionality, integraci na další systémy nebo na rozsahu zákaznického vývoje. Proces analýzy připravenosti je zahájen nejprve společnou přípravou vašich systémů tak, aby umožnily sběr všech relevantních údajů pro vlastní analýzu. Po automatickém vygenerování výstupů a jejich zpracování vám představíme ucelený výstup aktuálního stavu připravenosti pro přechod na S/4HANA včetně doporučení nutných příprav a opatření a nejvhodnějšího postupu konverze.

Výstup analýzy

Výstup analýzy zahrnuje posouzení kompatibility stávajícího systému s funkcionalitou a datovým modelem S/4HANA, doporučené přípravné kroky pro vlastní migraci, návrhy implementace nové funkcionality a návrh postupu konverze.

Výstupy analýzy

Součásti výstupu analýzy připravenosti

 • Přehled aktivovaných business funkcí na vašem systému i nadále kompatibilních s S/4HANA
 • Přehled add-on rozšíření kompatibilních a nekompatibilních s S/4HANA
 • Přehled použitých BW extraktorů i nadále podporovaných v prostředí S/4HANA
 • Přehled zákaznického vývoje, jeho aktuálního využití, přehled dopadů změn funkcionality S/4HANA
 • na zákaznický vývoj, návrh na modifikace používaného vývoje a návrh na vyřazení nepoužívaného
 • Detailní zmapování struktury a objemu vašich dat a doporučený návrh na archivaci
 • Doporučení implementace nových SAP FIORI aplikací na základě aktuálně používaných transakcí
 • Předpokládaný HW sizing pro S/4HANA na základě aktuálního objemu stávajících dat a využití systému
 • Doporučení zjednodušení funkcionality porovnáním nových funkčností S/4HANA a vaší transakční
 • historie
 • Přehled historicky otevřených a nezpracovaných transakčních dat (objednávky, výrobní zakázky, …)
 • Doporučení implementace nových funkcionalit s ohledem na vaše odvětvové zaměření
 • Doporučený postup konverze
 • Orientační harmonogram konverze
 • Orientační přehled předpokládaných nákladů
Výstupy analýzy

  Kontaktujte nás!

  Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.