Karta zaměstnance

Správa personální agendy je jednou ze zákonných povinností zaměstnavatele. Personální a mzdové údaje jsou udržovány odpovědnými pracovníky personálních oddělení a mzdových účtáren. S Kartou zaměstnance, která je napojena na personální a mzdové evidence, získáte ucelený přehled aktuálních informací o všech zaměstnancích a jejich podřízených.

Uživatelské role a ochrana informací

Karta zaměstnance nabízí dvě úrovně zobrazení. Každý uživatel aplikace s běžným oprávněním má možnost nahlédnout do základních údajů personální evidence u každého zaměstnance jako jsou organizační zařazení, kontaktní údaje, nadřízený a zobrazení fotografie zaměstnance.

Manažeři, kteří mají oprávnění rozšířené na všechny své podřízené, dále personální manažeři a specialisté s oprávněním na celé personální oblasti nebo vybraná nákladová střediska a všichni uživatelé ve vlastní osobní kartě mohou otevřít detailní zobrazení. Uživatelé s takovým oprávněním si mohou zobrazit bližší informace z personální a mzdové agendy důležité pro kontrolu nebo řízení a rozhodování. 

Zobrazení zaměstnance v aplikaci

Vyhledávání zaměstnanců a navigace v hierarchii nadřízenosti

Vyhledávat v kartě zaměstnance lze více způsoby. Nejčastější cestou, jak vyhledat konkrétní osobu, je hledání dle jména nebo osobního čísla. 

Dialog vyhledávání

Po vyhledání a zobrazení konkrétního zaměstnance můžeme zobrazit seznam jeho podřízených nebo jednoduše přejít na kartu nadřízeného zaměstnance. Kromě vyhledávání podle jména a osobních čísla umožňuje aplikace i vyhledávání podle nákladového střediska nebo lokality.  

Výsledek vyhledávání v aplikaci

Přínosy aplikace

  • Aktuální informace o jednotlivých zaměstnancích
  • Dostupnost a ucelenost informací
  • Online přenos dat s aktuální platností
  • Vícestupňové oprávnění zabraňující nepovolaným osobám disponovat s osobními daty
  • Přehledné zobrazení podřízených, kteří spadají pod konkrétního zaměstnance
  • Informace o zaměstnancích dle vybrané lokality, či nákladového střediska

    Kontaktujte nás!

    Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.