Školení SAP – Business Warehouse

Během školení v oblasti SAP BW se klade důraz na roli, kterou bude účastník při práci v systému SAP BW zastávat. Pohled školení je proto nutné zacílit na běžného uživatele, vývojáře, konzultanta či administrátora. Absolvent školení se naučí konsolidaci, úpravě, agregaci a interpretaci dat ze všech odvětví ve společnosti.

SAP BW a data

Data se získávají z mnoha různých zdrojů:

 • Nahrávání ze SAP systému
 • Využívání externích databází
 • Nahrávání ze souborů uživatelů.

Možnosti zobrazení dat

 • BEx analyzer – Microsoft Excel
 • Web application designer – WEB (starší technologie)
 • SAP BusinessObjects – Design studio (NW platforma) – WEB (novější technologie)

Typy školení

 • Uživatel systému
 • Administrátor
 • Vývojář
 • Konzultant

Školení – SAP BW uživatel

V rámci tohoto školení Vám představíme, jakým způsobem lze pracovat s reportingem z pohledu uživatele v rámci SAP BW:

Práce s reporty v BEx analyzeru

 • Spuštění aplikace
 • Vysvětlení terminologie
 • Spuštění, vyhledání reportů, jejich umístění do oblíbených, atd.
 • Práce s obrazovkou proměnných (zadávání, vyhledávání, vylučování hodnot a další)
 • Práce se zpracovaným reportem (modelování pohledů, filtrování, úpravy součtů a další)

Práce s reporty ve Web application designeru

 • Spuštění aplikace
 • Vysvětlení terminologie
 • Spuštění, vyhledání reportů, jejich umístění do oblíbených, atd.
 • Práce s obrazovkou proměnných (zadávání, vyhledávání, vylučování hodnot a další)
 • Práce se zpracovaným reportem (modelování pohledů, filtrování, úpravy součtů a další)

Práce s reporty v SAP Business Objects – Design studio

 • Spuštění aplikace
 • Vysvětlení terminologie
 • Spuštění, vyhledání reportů, jejich umístění do oblíbených, atd.
 • Práce s obrazovkou proměnných (zadávání, vyhledávání, vylučování hodnot a další)
 • Práce s zpracovaných reportem (modelování pohledů, filtrování, úpravy součtů a další)

Školení – SAP BW vývojář, konzultant, administrátor

V rámci těchto školení Vám představíme možnosti práce v SAP BW systému dle Vašeho zaměření.

Základy SAP BW

 • Orientace v SAP BW (základní transakce)
 • Terminologie (datové objekty, extraktory, atd.)
 • Vysvětlení datového toku
 • Vytvoření datového objektu, jeho částí a použití
 • Vytvoření extraktorů a použití
 • Vytvoření další částí datových toků
 • Vytvoření tzv. process-chainů (sled po sobě jdoucích událostí)

Tvorba reportů v Query designeru

 • Spouštění aplikace
 • Rozhraní aplikace
 • Jednotlivé části dotazu a využití
 • Tvorba základního reportu
 • Možnosti práce s charakteristikou, ukazatelem
 • Práce se strukturami a různými druhy proměnných

Tvorba pracovních sešitů v BEx Analyzeru

 • Spuštění aplikace
 • Rozhraní aplikace
 • Jednotlivé prvky pro tvorbu pracovních sešitů a jejich využití
 • Tvorba pracovního sešitu
 • Další možnosti nastavení pracovního sešitu
 • Makra na spouštění dotazů jednotlivě/hromadně
 • Výhody / nevýhody oproti jiným technologiím

Tvorba aplikací ve Web application designeru

 • Spuštění aplikace WAD
 • Rozhraní aplikace WAD
 • Jednotlivé prvky pro tvorbu aplikace obsahující reporty a využití
 • Tvorba základní aplikace
 • Možnosti práce s jednotlivými prvky v rámci aplikace
 • Výhody/nevýhody oproti jiným technologiím

Tvorba aplikace v SAP Business Objects – Design studio (NW platforma)

 • Spuštění aplikace Design studio
 • Rozhraní aplikace Design studio
 • Jednotlivé prvky pro tvorbu aplikace obsahující reporty a využití
 • Tvorba základní aplikace
 • Možnosti práce s jednotlivými prvky v rámci aplikace
 • SDK rozšíření do Design studio
 • Vytváření CSS stylů
 • Výhody/nevýhody oproti jiným technologiím

Poptávka školení

Máte zájem o námi pořádané školení? Neváhejte nás kontaktovat.