Školení SAP – Nákup a Sklady (modul WM / MM)

Účastník školení se seznámí s problematikou řízených skladů, získá znalosti s vedením skladové agendy – generování a potvrzení skladových příkazů, storna.. Naučí se pracovat s reporty a výkazy skladového hospodářství. Součástí školení je i získání znalostí v oblasti Inventory managementu.

WM Warehouse Management

Řízený sklad

 • Struktura řízeného skladu a typy skladů
 • Začlenění řízeného skladu do organizační struktury
 • Skladová místa, skladové jednotky, kvanta
 • Strategie naskladnění, vyskladnění
 • Vedení zásob, typy zásob, přeskladnění zásob do řízeného skladu
 • Generování skladových příkazů, vazba na MM doklady, příjmy, výdeje, SD dodávky
 • Potvrzení, storna skladového příkazu

Reporting

 • Obsazenost skladových míst
 • Prázdná místa
 • Vytížení kapacit
 • Celkové zásoby
 • Velmi podrobná evidence jednotlivých položek na úrovni balení, kusů, šarží aj. a skladových pozic
 • Inventura skladových zásob v řízeném skladu

IM Inventory Management

 • Přípravné činnosti před zahájením inventur – ukončení rozpracovaných dokladů, zásoby v přeskladnění, rozpracované expediční dodávky
 • Ruční a dávkové založení inventurních dokladů
 • Vyčištění inventurních map
 • Výsledky počítání, změny, reporty inventurních rozdílů
 • Účtování inventurních dokladů
 • Cyklická či namátková inventura

MM Material Management

Skladové hospodářství

 • Procesy pro vedení zásob – příjmy a výdeje materiálu, přeúčtování zásob
 • Popis a řízení vratných procesů a storen
 • Postupy pro kontrolu zásoby, přehled, analýza, výkaznictví
 • Popis jednotlivých druhů zásob a způsobů ocenění
 • Kmenová data a jejich nastavení v rámci organizační struktury

Inventura

 • Přípravné činnosti před zahájením inventur – ukončení rozpracovaných dokladů, zásoby v přeskladnění, rozpracované expediční dodávky
 • Ruční a dávkové založení inventurních dokladů
 • Vyčištění inventurních map
 • Výsledky počítání, změny, reporty inventurních rozdílů
 • Účtování inventurních dokladů
 • Cyklická či namátková inventura

Nákup

 • Zapracování procesu nákupu od požadavků na objednávku přes vlastní objednávku až po příjem materiálu a likvidaci dodavatelské faktury
 • Objednávka na přeskladnění
 • Práce ve mzdě
 • Dodavatelská konsignace
 • Autorizace objednávek
 • Nákupní informační systém
 • Hlášení úřadům – Intrastat
 • Kmenová data – materiály, dodavatelé, informační záznamy dodavatelů
 • Cenové podmínky – nákupní ceny, přirážky, slevy
 • Likvidace došlých faktur – pořízení, uvolnění pro účtování, zúčtování vedlejších nákladů, dobropisy, storna

Poptávka školení

Máte zájem o námi pořádané školení? Neváhejte nás kontaktovat.