Zálohové odběratelské faktury

Trápí Vás, že Vám zákazníci neplatí včas? Chcete zvýšit pravděpodobnost uhrazení ceny za Vámi dodané zboží nebo služby? My Vám s tím pomůžeme.

Společnost PREGIS, a.s. vyvinula řešení pro nastavení IS SAP v oblasti vystavování odběratelských zálohových faktur, včetně zaúčtování plateb a odpočet záloh ve fakturách. Výhodou řešení je, že nevyžaduje modifikaci IS SAP, jedná se o samostatný programový modul.

Odběratelské zálohové faktury jsou vystaveny formou Proforma faktury ve vazbě na nabídku, zakázku nebo dodávku. Vystavená Proforma faktura obsahuje samostatné položky, včetně požadované výše zálohy a žádostí o její úhradu. Je-li v účetním okruhu aktivní Treasury, dojde při prvním vygenerování tiskového výstupu faktury k zaúčtování o očekávané záloze formou Značkové položky. Vytváření Značkových položek lze vynutit i bez aktivace Treasury pomocí parametru aplikace.

Po provedení platby zálohy Vaším odběratelem a připsání částky na účet, je došlá úhrada vyhledána pomocí zadaného čísla Proforma faktury, které je uvedeno jako variabilní symbol platby, a zpracována zvláštní transakcí vytvořenou pro účely zpracování zálohové platby. Je možné určit, zda se platba vztahuje ke konkrétnímu obchodnímu případu nebo odběrateli. Tímto způsobem lze zpracovat i více plateb, vztahujících se k jedné Proforma faktuře.

Došlou platbu je možné také pouze zaevidovat, tak aby tato mohla být automaticky odečtena ve faktuře bez vystavení daňového dokladu plátci.

Při závěrečné fakturaci jsou zálohy odečteny od konečné částky a na výsledné faktuře je provedena rekapitulace zúčtovaných záloh včetně vyčíslení DPH a případných jen zaevidovaných plateb.

Řešení odběratelské zálohy je plně integrováno mezi moduly FI, SD, Treasury a představuje:

  • Vytvoření Proforma faktury v modulu SD
  • Integrace Proforma faktury SD do modulu FI formou požadavku na zálohu
  • Vytvoření daňového dokladu SD zálohy
  • Integrace daňového dokladu SD zálohy do modulu FI formou zálohy (položka odběratel)
  • Operace zúčtování odběratelské zálohy s konečnou fakturou, včetně DPH, v modulu SD s dopadem do modulu FI

V modulu Treasury je vykazován jak požadavek na zálohu, záloha i faktura, tak i platby, náležící k těmto dokladům.

    Kontaktujte nás!

    Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.