Zjišťování nespolehlivých plátců DPH

Pokud se chcete vyhnout riziku placení daně za svého obchodního partnera, využijte našeho integrovaného řešení v systému SAP, které umožňuje zkontrolovat Vaše dodavatele a odběratele a jejich bankovní účty.

Prověřit můžete i jednotlivé položky (daňové doklady), u nichž hrozí riziko ručení za DPH a platební příkazy před odesláním do banky.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce a ručení za odvedenou daň. Status nespolehlivý plátce získává od 1. 1. 2013 plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Tato informace je zveřejňována na Daňovém portálu jako součást údajů Registru plátců DPH. Finanční správa navíc nově od 1. října 2014 zavádí přísnější podmínky pro aplikaci tohoto zákona. Došlo ke změnám v klasifikaci společností, které se mohou na seznam nespolehlivých plátců DPH zařadit. Největší změnou je snížení limitu nedoplatku DPH a přibyly situace, které budou vyhodnocovány jako důvod pro rozhodnutí o nespolehlivosti plátce (neplnění lhůt pro povinná podání, neschopnost doložit požadované informace apod.). Odběratel ručí za odvedení daně svého dodavatele v případě, že dodavatel:

 • Je označen jako nespolehlivý plátce daně
 • Jeho bankovní účet (na který byla provedena úhrada faktury) není zveřejněn v Registru plátců DPH nebo je účtem vedeným v zahraničí

Za odvedenou daň může ručit i dodavatel za svého odběratele v případě vystavených dobropisů.

Praktickým důsledkem ručení za odvedenou daň je, že podnikatel musí DPH za svého obchodního partnera zaplatit.

Popis řešení

Naše řešení využívá pro získávání informací webovou službu (CRPDPH) provozovanou Ministerstvem financíCílem je zjistit odpovědi na následující otázky:

 • Je dodavatel spolehlivým plátcem DPH? 
 • Je příslušný bankovní účet dodavatele zaregistrován u Finančního úřadu? 
 • Je zaregistrovaný účet tuzemským bankovním účtem?

Součástí nabízeného řešení je samostatný report přímo v SAPu, který provádí hromadnou kontrolu spolehlivosti plátce a kontrolu registrace bankovních účtů na následujících úrovních:

Kmenové záznamy dodavatelů a odběratelů

 • U každého dodavatele / odběratele je prověřena spolehlivost plátce DPH a zkontrolovány všechny bankovní účty uvedené v kmenovém záznamu. Slouží k jednorázové a / nebo pravidelné kontrole celé databáze dodavatelů a odběratelů

Jednotlivé položky dodavatelů a odběratelů – tj. dodavatelské faktury a odběratelské dobropisy

 • Pro jeden nebo více dokladů je zjištěna spolehlivost plátce DPH a zkontrolován jeden konkrétní bankovní účet, který se váže k položce dokladu
 • Slouží k průběžné kontrole neuhrazených závazků a také ke zpětné kontrole již zaplacených dokladů
 • K dispozici je možnost omezení kontroly pouze na doklady, jejichž celková hodnota převyšuje definovanou mez (např. hodnota větší než 700 tisíc korun)

Platební návrhy

 • Pro jeden nebo více platebních návrhů je provedena dávková kontrola jednotlivých položek, které se plánují předat bance k uhrazení
 • Slouží k identifikaci plateb, které by mohly směřovat na účty nespolehlivých plátců DPH, na neregistrované účty nebo na účty vedené v zahraničí

Kromě vlastní kontroly dat je možné využít

Zobrazení historie

 • V rámci reportu pro hromadnou kontrolu je možné zobrazit si historii u jednotlivých dodavatelů v případě, že v minulosti byli dočasně označeni jako nespolehliví plátci

Hromadné blokování plateb

 • Možnost hromadného zablokování plateb jednotlivých položek a/nebo kmenových záznamů

Přínosy řešení

 • Významná úspora času, všechna data jsou v systému SAP
 • Přehledný report, možnost zobrazení pouze „problémových“ údajů
 • Sledování historie nespolehlivosti jednotlivých dodavatelů a odběratelů
 • Možnost nespolehlivé plátce a s nimi související doklady zablokovat k platbě přímo v průběhu kontroly

  Kontaktujte nás!

  Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.