Elektronická kancelář v IS SAP

Potýkáte se v kanceláři s horou papírů, které již nejsou ve fyzické podobě potřeba? Vyžaduje Váš šéf minimalizaci tisku dokladů a jejich fyzického ukládání do archivu? V tom případě pro Vás máme připravené řešení v podobě elektronické kanceláře s využitím elektronického archivu dokumentů. Samozřejmostí je použití kvalifikovaného systémového certifikátu, který slouží jako elektronický podpis. Naše řešení splňuje veškeré podmínky dané Zákonem o účetnictví č. 563/1911 Sb. Novela zákona o elektronickém podpisu č. 101/2010 Sb. a Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, umožňují nejen výměnu faktur mezi odběratelem a dodavatel v elektronické podobě, ale i jejich následnou archivaci bez nutnosti tisku.

Výhody: 
  • Úspora času při zpracování faktur a JSD
  • Úspora místa (není nutné vést klasický archiv se spoustou šanonů)
  • Lepší přehled a snadnější vyhledávání jednotlivých dokumentů
  • Podstatné zrychlení procesu výměny dokumentů mezi obchodními partnery (a úřady)
  • Výrazná úspora nákladů, protože odpadá nutnost zasílání dokumentů poštou

Moduly elektronické kanceláře:

Elektronická fakturace

Řešení integruje pohybová data vznikající v modulech FI a MM systému mySAP ERP do jednotných výstupů a pohybů materiálu (skladovaného i neskladovaného) v jednotlivých zásobách a skladech.

Elektronické celní doklady (JSD)

Problematika elektronických celních dokladů se týká elektronické podoby rozhodnutí o propuštění zboží z/do EU. Datové soubory jsou ve formátu XML a lze je ukládat v
elektronickém archivu stejně jako faktury.