Školení SAP Kontrola kvality, Výroba, Projekty

QM Kontrola jakosti

- Základní data:

 • nastavení kmenových záznamů
 • atributy
 • postupy
 • hodnocení dodavatelů

- Kontrolní dávky:

 • vstupní a výstupní  kontrola kvality, mezioperační kontrola
 • založení
 • pořízení výsledků
 • rozhodnutí o použití
 • informační systém

- Hlášení jakosti:

 • řešení reklamace dodavatelům,
 • reklamace zákazníků,
 • řešení následných činností po zjištění neshody v kontrolní dávce

- Informační systém

- Hlášení jakosti: řešení využití jako HELPDESKPS Řízení projektů

 • údržba projektů
 • externí kooperace
 • pořízení objednávek k projektu
 • přiřazení dokumentů
 • informační systém
 •  plánování nákladů, výnosů, kapacit, lidské zdroje

PP Výroba

- Kmenová Data I.:

 • KZM
 • kusovníky
 • pracoviště
 • pracovní postupy
 • výrobní verze

- Operativní plánování:

 • MRP
 • vyhodnocení dispozičního seznamu
 • přehled zatížení kapacit
 • přehled komponent

- Kmenová Data II.:

 • vliv kmenových dat na rozvržení výroby
 • KZM - dispoziční obrazovky
 • kusovníky - rozdělení množství

 • pracovní postupy - rozdělení, překrytí
 • MRP

- Kmenová Data III.:

 • konfigurovatelné materiály
 • atributy a třídy
 • relace
 • profil konfigurace
 • nástroje (funkce, tabulka, rozhodovací tabulka), odvození hotového výrobku od Konfigurovatelného materiálu

- Řízení výroby (Diskrétní výroba):

 • vyhodnocení dispozičního seznamu
 • výrobní zakázka
 • kontrola disponibility komponent
 • přistavení materiálu k odběru
 • kontrola disponibility kapacit
 • kapacitní plánování - grafická plánovací tabule
 • zpětné hlášení výroby - mzdový lístek, časová událost

 • výrobní informační systém- Řízení výroby (Procesní výroba):

 • vyhodnocení dispozičního seznamu
 • procesní zakázka
 • kontrola disponibility komponent
 • přistavení materiálu k odběru
 • kontrola disponibility kapacit
 • vyrovnání kapacit - grafická plánovací tabule
 • zpětná hlášení výroby - mzdový lístek

 • časová událost
 • výrobní informační systém

- Řízení výroby (Sériová výroba):

 • vyhodnocení dispozičního seznamu
 • sběrač nákladů na výrobek
 • kontrola disponibility komponent
 • plánovací tabule sériové výroby
 • přistavení materiálu
 • zpětné hlášení sériové výroby
 • vyhodnocení

- Dlouhodobé plánování:

 • hrubé plánování (skupina výrobků, vytvoření hrubého plánu, disagregace plánu)
 • plánovaná primární potřeba - stanovení / převzetí hrubého plánování
 • scénář plánování
 • plánovací běh
 • vyhodnocení plánování